Trees-वृक्ष

 

 1. आक – अर्कः 
 2. आँवला – आमलकः
 3. आड़ू – आर्द्रालुः
 4. अंजीर – अंजीरः
 5. अखरोट – अक्षोटः
 6. अंगूर – द्राक्षा‚ मृद्वीका 
 7. आबनूस – तमालवृद्वाः 
 8. अमरूद – बीजपूरः
 9. अशोक – अशोकः
 10. आम – सहकारः‚ रसालः‚ आम्रम् 
 11. इमली – तिन्तिडीकम् 
 12. इलाइची – एला 
 13. कल्पवृक्ष – कल्पवृक्षः
 14. कटहल – पनसः 
 15. कदम्ब – नीपः 
 16. करौंदा – करमर्दकः 
 17. केला – कदली 
 18. खजूर – खर्जूरम् 
 19. गूलर – उदुम्बरम् 
 20. चीकू – 
 21. चीड़ – भद्रदारुः 
 22. चन्दन – चन्दनम्
 23. चाय – चायम् 
 24. जामुन – जम्बू 
 25. ढाक – पलाशः
 26. ताड़ – तालवृक्षः 
 27. तुलसी – तुलसिका 
 28. देवदारु – देवदारुः‚ देववृक्षः
 29. धतूरा – धत्तूरः 
 30. नींबू – जम्बीरम् 
 31. नारियल – नारिकेलः
 32. नाशपाती – अमृतफलवृक्षः
 33. नींम – निम्बवृक्षः
 34. पारिजात – पारिजातः
 35. पाकड़ – प्लक्षः 
 36. पान – ताम्बूलम् 
 37. पपीता – मधुकर्कटीवृक्षम्
 38. पीपल – अश्वत्थः 
 39. पाकड़
 40. बरगद – वटवृक्षः 
 41. महुआ – मधूकः 
 42. मुसम्मी – मातुलुंगः 
 43. मेंहदी – मेन्धिका
 44. लीची – लीचिका 
 45. लिसोड़ा – श्लोष्मातकः 
 46. रेंड़ – एरण्डः 
 47. शीशम – शिंशपा 
 48. शरीफा – सीताफलवृक्षः 
 49. सफेदा
 50. साल – सालः 
 51. संतरा – नारंगम्
 52. सेव – सेवम्
 53. सर्ज – सर्जः 
 54. सेमर – शाल्मलिः 
 55. सागौन
 56. साखू – 
 57. हरसिंगार – शेफालिका

इति

Comments

Popular posts from this blog

अस्मिन् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asmin

अस्ति का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asti

आसीत् का हिंदी अर्थ- meaning of sanskrit to hindi word Asit